Makeup Haul: Avon Mix

nedjelja, lipnja 28, 2015


Hey,new post finally! I was really busy and I couldn't post anything new.This time I decided to post makeup haul and all products are from Avon .I really love Avon and I have only good things to say about theirs products.Makeup is not too expensive and prices go down every month.Great,right?
I will talk about these products that I purchased a few weeks ago and also I tried them all so I can write down my experience and thoughts about them.

Hej,novi post napokon! I ja sam bila izuzetno zauzeta i nisam uspjela objaviti nista novo.Ovog puta sam odlucila objaviti makeup haul i svi proizvodi su iz Avon . Ja zaista volim Avon i imam jedino dobre stvari reći o njihovim proizvodima.Sminka nije toliko skupa i cijene opadaju svaki mjesec.Super,zar ne? Ja ću pricati o ovim proizvodima koje sam narucila prije par sedmica i takođe sam ih sve isprobala kako bi mogla napisati svoje iskustvo i misljenje o njima.
This Avon lipstick is amazing.It is matte but it doesn't make your lips dry and I need that because I don't take care of them.Lipstick color is Bronze,and it's really dark red-almost brown.It's good for school or when you go out at  the evening.It was like 5 KM or 2,5€. Also I want to mention that it's really,really longlasting, like 8 hours. I don't know if you can order it now but I know I will use it for long time.

Ovaj Avon ruž za usne je čudestan.Mat je,ali ne isušuje usne što mi je potrebno jer se ne brinem o svojim usnama.Boja ruža je Bronze,i stvarno je tamna crvena-skoro smeđa boja.Dobar je za školu ili kada idete u provod naveče.Bio je oko 5 KM ili 2,5 .Takođe moram spomenuti da je zaista,zaista dugotrajan,oko 8 sati.Ja ne znam da li ga je moguće i sada poručiti ali znam da ću ga koristiti još dugo vremena.

Avon Makeup Setting Spray.I bought it cheap but now is less cheap but not too expensive.You can find it in new Avon catalog and order it .Now it's 10,50 KM or 5,25 € . My experience with this setting spray is good.I put it in special occasions and it does help you set your makeup and keep it in place much longer.I think it's cheaper than NYX Setting Spray and also I love this black packing and it has 125 ml and that's pretty enough. What is really important is that if you have eyeshadow and foundation,bronzer,you should really set that with this Avon product.10/10 !!!

Avon sprej za fiksiranje make upa. Kupila sam ga jeftino ali sada je manje jeftin ali ne previše skup.Možete ga pronaći u novom Avonovom katalogu i naručiti ga.Sada je 10,50 KM ili 5,25 
€.Moje iskustvo s ovim sprejem za fiksiranje je dobro.Stavljam ga u posebnim prilikama i stvarno pomaže održati šminku i fiksirati je kako bi trajala duže.Mislim da je jeftiniji od NYX spreja za fiksiranje i takođe volim ovo crno pakovanje koje ima 125 ml što je više nego dovoljno.Šta je bitno jest da ako imate sjenu i puder,bronzer,trebate sve to fiksirati  s ovim Avonovim proizvodom.10/10 !!!


Avon Eyeshadow Primer.This primer is the best thing I ever bought in Avon.Like you can see the difference when you put eyeshadow without the primer.I really think this makes your eyeshadow last longer and have better pigmentation.I got it for 5-6 KM or 3 €.I think this is not expensive and when you have the chance you should buy it !It's creamy texture in Light Beige color.Also I saw other blogers saying good things about this base and I tell you again it's amazing,you won't regret it! 100/10 .

Avon Baza Za Sjenu. Ova baza je najbolja stvar koju sam ikad kupila od Avona.Možete vidjeti razliku kada stavite sjenu bez baze.Ona zaista stvara da sjena duže traje i ima bolju pigmentaciju.Dobila sam za 5-6 KM ili 3 €.Mislim da nije skupa i kada budete imali priliku trebate je kupiti!Kremaste je teksture u Light Beige nijansi.Takođe vidjela sam da ostale blogerice govore dobre stvari o ovoj bazi i mogu vam reći da je predobra,nećete požaliti ! 100/10.


Avon ColorTrend Light Foundation. It is hard to pick a right foundation and I don't like to change them very often although i rarely use them.This foundation by Avon is very inexpensive unlike other foundations.It is only 5 KM or 2,5€.I chose a light shade because I'm pale and I'll be able to use it in contouring.It covers small pimples and redness but It doesn't give you full coverage but I don't need it anyway.For this money is great and I'm definitely going to use it daily. 


Avon ColorTrend Light Puder.Pudere je teško izabrati i ne volim ih često mjenjati iako je rijetko koristim.Ovaj Avonov puder je izuzetno jeftin za razliku od drugih samo 5 KM ili 2,5 €.Odabrala sam Light nijansu jer sam još blijeda i moći ću ga koristiti pri konturisanju.Pokriva sitne bubuljice i crvenila ali ne daje potpuno prekrivanje iako to meni ni ne treba.Za ovaj novac je odličan i sigurno ću ga koristiti svakodnevno.
Avon Solutions BB Cream.BB creams are really good for my skin because I don't have acnees or some big imperfections that I need to cover up.This Avon BB Cream is perfect for summer because it has SPF 15 and I have it in color Medium and it's little dark for me right now.It has 30 ml and it costs 15,90 KM or 8 €.It perfect if you have skin like I do and it's better quality then some other BB creams.Try it ! 

Avon Solutions BB Krema. BB kreme su veoma dobre za moju kožu s obzirom da nemam akne ili neke velike nesavrsenosti koje treba prekriti.Ova Avon BB krema je savršena za ljeto jer ima SPF 15 i imam nijansu Medium koja mi je pomalo tamna trenutno.Ima 30 ml i košta 15,90 KM ili 8 . Savršena je ako imate kožu kao ja i bolje je kvalitete nego neke druge BB kreme.Probajte je !

Avon Liquid Concealer.This concealer I'm using daily and I'm in love with it.I bought it when it was on sale and I wanted it for like a year but I was always the same price.Now they returned that price,7,90 KM or 4 . I think that is little too much for concealer and I don't know when will they lower the price.Concealer is from Calming Effects series and I use it to cover my dark circles and redness.I sweat a lot at summer so I avoid putting foundation instead I put this Avon concealer.I chose shade Fair and you should always pick lighter shade.

Avon Tečni Korektor. Ovaj korektor koristim svakodnevno i zaljubljena sam u njega.Kupila sam ga kada je bio na rasprodaji i željela sam ga oko godinu dana ali je uvijek bio iste cijene.Sada su vratili tu cijenu,7,90 KM ili 4 €.Mislim da je to malo previše za korektor i zaista ne znam kada će sniziti cijenu.Korektor je iz Calming Effects serije i koristim ga da prekrijem svoje podočnjake i crvenilo.Mnogo se znojim u toku ljeta tako da izbjegavam stavljanje pudera već ga mijenjam za ovaj Avon korektor.Odabrala sam Fair nijansu i trebate uvijek birati svjetliju nijansu.Hope you guys like this post,visit Avon site and order things you want to try out !

Nadam se ljudi da vam se dopao ovaj post,posjetite Avon sajt i naručite stvari koje želite isprobati !


xoxo,Zerina.

You Might Also Like

0 komentari